E-Sport is packed with sports.

เกมเมอร์ไทยมีเฮ เมื่อบอร์ด กกท. ได้บรรจุ E-Sport ให้เป็นกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

March 27, 2018 admin 0

ในที่สุดเวลาที่นักเกมมเอร์ไทยรอคอยก็มาถึง เพราะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเทศไทย ได้ประกาศให้เกม E-Sport เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้ในการแข่งขันตาม พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางด้านของสโมสรชื่อดังเผยว่ารู้สึกดีใจมากและเชื่อว่าเกมนั้นมีดีกว่าข้อเสียถ้ารู้จักเล่น เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60 นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกรู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  (กก.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ซึ่งจะมีเนื้อหาและสาระสำคัญๆ อย่างเช่น การจดทะเบียนในการจัดตั้งสมาคมกีฬาตาม พ.ร.บ. กกท. Read More